Nawigacja

.

Oddział unijny


 

 

Nowy oddział Publicznego Przedszkola w Sułoszowej - grupa ''Żabki" utworzony został dzięki dofinansowaniu Projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułoszowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomóż mi, a będę miał równy start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułoszowa

Celem projektu jest wyrównywanie szans dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci młodszych i niepełnosprawnych oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i edukacyjnych tychże dzieci. Projekt przewidział, że w oddziale integracyjnym będzie troje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W tym momencie do Przedszkola uczęszcza dwoje dzieci, trzecie miejsce wciąż jest wolne i czeka na małego Przedszkolaka.

Aby zachęcić Rodzica do wysłania dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do Przedszkola, chcielibyśmy przybliżyć ofertę, którą możemy zaproponować takiemu dziecku na przykładzie dwóch przedszkolaków, którzy już uczestniczą w projekcie.

Oddział przedszkolny jest wyposażony w pomoce rehabilitacyjne. Każde dziecko ma zorganizowane zajęcia, zgodnie z orzeczeniem, tj. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczną-pedagogiczną i/lub wczesnego rozwoju. Dwoje dzieci ma zapewnione 3 godziny tygodniowo zajęć specjalistycznych w czasie bezpłatnego nauczania (od 8 do 13).

Serdecznie zapraszamy chętne dziecko wraz z Rodzicami, aby zechcieli razem z nami uczestniczyć w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Sułoszowej
  • (+12) 3896 063

Galeria zdjęć