Nawigacja

Czwartek 25.02.2021

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

mgr Teresa Nowakowska

 

Publiczne Przedszkole w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Szkolna 7

32 - 045 Sułoszowa

telefon-ruchomy-obrazek-0081

tel/ fax: (12) 3896063

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

e-mail: przedszkole.suloszowa@poczta.onet.pl

gify komputery

 

adres www: przedszkolewsuloszowej.edupage.org

 

 

 50 8591 000 70 270 000000 26 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Sułoszowej
 
 
Z 
  • Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

    Szanowni Państwo, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Publicznym Przedszkolu w Sułoszowej. /Informacja dostępna jest na stronie www, na tablicy informacyjnej oraz w sekretariacie/ INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami: ⦁ Administratorem danych osobowych rodziców, wychowanków oraz innych osób jest Publiczne Przedszkole ul. Szkolna 7 , 32-045 Sułoszowa

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Sułoszowej
  • (+12) 3896 063